Jesper Buch: En bra jobbintervju för frisörer

Jesper Buch: En bra jobbintervju för frisörer
28. juni 2018 Anders Sørensen

Jesper Buch har stor erfarenhet av att anställa frisörer till sin salong. Han vet därför vad man ska vara uppmärksam på inför anställningsintervjuerna för att hitta rätt anställd till salongen. Det kan kosta både tid och pengar att anställa fel och därför hjälper Jesper med några bra råd för anställningsintervjuerna.

Förberedelser inför anställningsintervjuerna är ett måste

För att få ett positivt utbyte är det extremt viktigt att vara väl förberett till sin anställningsintervju med en ny potentiell medarbetare. Det är viktigt att du kan agera lugnt och avslappnat, och att du lägger energi på att lyssna. Det är också viktigt att du inte bara hör på vad personen säger, utan lyssnar med en intensitet som får dig att lära känna personen, och förstå hen. Jag har en känsla av att anställningsintervjuerna ofta sker i en stressig arbetsmiljö, bland annat för att de faktiskt saknar en medarbetare som kan komplettera arbetsbördan som salongen har. Det är därför viktigt att skapa en lugn och trygg atmosfär.

Därför ska du:

 • Se till att ansökaren känner sig välkommen, väntad och bekväm.
 • Se till att det finns vatten på bordet under intervjun.
 • Se till att lugna situationen så att ansökaren känner sig mindre nervös. Bjud på en kopp kaffe/te eller något annat som du kanske hade bjudit kunderna i salongen för att uppnå personens tillit och lugn.
 • Avsätt god tid till intervjun. Allt under en timma är för lite. Börja första delen av intervjun med ”loose talk” – samma snack som du använder för att få kunderna att känna sig hemma.
 • Lyssna på ansökaren, INTE på dig själv! Ett stort intervjufel är att fokusera på att låta sig själv höras. Det är den potentiellt nya medarbetaren som ska stå i centrum.

 

Olika roller i salongen

Du ska ha satt kriterier för vilken roll du saknar i salongen. Om du inte har gjort ett grundligt förarbete här kan det gå väldigt fel. Det finns många roller som ska utfyllas i en salong och alla roller är viktiga för att teamet ska fungera och ledas optimalt. Du behöver ta reda på om du behöver en person till ledarrollen, en arbetshäst, en som står för det sociala eller en som peppar de andra lite extra. Tänk igenom dessa faktorer innan du drar igång intervjuerna. Vi frisörer är benägna att ”bara” falla för den kreativa artisten. Han/hon är en otroligt viktig del i teamet, men för många av samma typ skapar hård konkurrens och ofta dispyter. Det är inte många som tänker in den lugna och tacksamma personen i sitt team, men den lugna och arbetsamma personen är kanske den som ligger till grund för kreativitetens blomstrande.

 • Fråga om personens generella fritidsliv.
 • Skaffa dig en familjär bild av personen och vilken roll hen utfyller där.
 • Fråga i vilken roll personen ser sig själv i ett team.
 • Dölj inte ändamålet med dina frågorna.

 

Passar företagsprofilen

Du ska se till att din företagsprofil är med i ekvationen när du ska hålla en anställningsintervju.

Vilken kundgrupp vill du nå ut till och till vilket pris vill du sälja din nya medarbetares tjänster? Hur viktiga är personens yrkeskompetenser och vad har du tänkt göra för att förbättra eventuella brister? I våra konkreta verksamheter är kunskapskvaliteten givetvis väldigt viktig. I min salong har vi i förväg skapat oss tankar och förberedande övningar på yrkesnivån vi önskar att den nya medarbetaren behärskar. Gör det glasklart för ansökaren vad det är du förväntar yrkesmässigt. Det kan vara svårt att prata om den professionella delen, eftersom en del av vår professionalism är det konstnärliga uttrycket. Där får du inte vara konfliktskygg. Ge plats åt ansökarens personlighet, den är viktig för dig i valet. Du behöver inte vara den skickligaste medarbetaren på alla plan, men ska vara duktig på att balansera salongens kompetenser. Om alla liknar dig får du en hårfabrik och inte en kreativ verkstad.

 • Kartlägg ansökarens kompetenser.
 • Inkalla till en provklippning/ -styling/ -färgning. Sätt av god tid – även av din egen – till detta.
 • Låt ansökaren ta med sina egna modeller. Det ger dig en bra inblick i engagemang och bidrar dessutom till ansökarens sinnesfrid. De borde inte gå och frukta obehagliga överraskningar.
 • Fråga in till socialt engagemang. Har ansökaren varit engagerad i saker som sport, musik, politik, volontärarbete eller socialt arbete?
 • Fråga vad personens största succé i livet varit.
 • Fråga vad de ser som nederlag. Inte för att snoka och vara dömande, men för att få en bättre bild av personligheten.
 • Dela också med dig av något om dig själv på vägen.
 • Hitta de egenskaper som krävs för att söka just DEN anställningen i just precis DIN salong.

 

Den ekonomiska ramen

Det är viktigt att du redan innan intervjun har en ekonomisk ram. Det är också viktigt att den nya medarbetaren kan bidra positivt till firmans resultat inom en förutsebar period. Håll inte denna tidsram och förväntning dold för ansökaren, utan få istället personen till att ge dig sin bild av vad hen förväntar gällande lön och arbetsförhållande. Det är ingen idé att slösa varandras tid om avståndet mellan era förväntningar är för stort. Sist men inte minst är det viktigt att det är du som styr processen. Verka som om du inte bryr sig om du får en eller en annan ansökande. I slutändan kan den mest önskvärda medarbetaren vara dyr. Tänk dig om – det är även du och din framtid som står på spel när du går igenom en rekryteringsprocess.