Handelsvillkor

Handelsvillkor för jobbannonsering på FRISÖRJOBB

 

Företagsinformation

FRISÖRJOBB är en jobbportal för frisör- och skönhetsbranschen vilket betyder att webbplatsen kan användas för att skapa jobbannonser ämnade för frisörer, kosmetologer, nageltekniker, extensionspecialister, bryn- och ögonfranstekniker och liknande jobb. Vi har mer än 10 års erfarenhet inom just den här branschen.

FRISÖRJOBB ägs och drivs av Freeminds Media A/S, organisationsnummer 31 25 15 75, Store Regnegade 12, 4, 1110 Köpenhamn K, tel: +45 31 31 35 31 / +46 (0)8 52 50 70 43, e-post info@frisorjobb.se.

 

Beställning och betalning av jobbannonser

För att beställa en jobbannons ska man först välja annonstyp. När man har valt annonstyp ska man ladda upp en passade text och bildmaterial som matchar den valda annonstypen. Den obligatoriska företagsinformationen fylls i och handelsvillkoren godkänns, varefter annonsen kan beställas. Beställningen av jobbannonsen är först genomförd när betalningen är bekräftad och godkänd. Därefter skickas annonsen för granskning och godkännande hos FRISÖRJOBB.

Om annonsen beställs innan klockan 14:00 på arbetsdagar, kommer den att behandlas samma dag. Beställs annonsen efter kl. 14:00 behandlas annonsen först följande arbetsdag.

Om FRISÖRJOBB kan godkänna det inskickade materialet; text, bilder, videor mm. kommer annonsen att publiceras på frisorjobb.se. Var uppmärksam på att eventuella fel och försummelser kan försena det slutliga godkännandet av annonsen.

FRISÖRJOBB förbehåller sig rätten att vägra publicera en jobbannons, om det enligt FRISÖRJOBB strider mot gällande lagar, anses stötande mot tredje part etc.

FRISÖRJOBB godtar betalning med följande betalningskort: VISA, Mastercard, xxx, xxxx, xxx. Betalningen dras från ditt konto i det ögonblicket annonsen publiceras.

Du mottar ett kvitto på att vi har tagit emot annonsen för godkännande. När FRISÖRJOBB godkänner jobbannonsen mottar du en bekräftelse och faktura.

 

Ångerrätt

 

När annonsen är publicerad finns det ingen ångerrätt. Köpet kan dock annulleras innan annonsen publiceras. Önskas detta ska det meddelas till info@frisorjobb.se.

 

Företagsupplysningar

När du beställer en jobbannons på FRISÖRJOBB blir du ombedd att som som minimum uppge företagsnamn, namn på beställande medarbetare, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa upplysningar sparas tillsammans med informationen om köpta annonser, men ges eller säljs inte vidare till tredje part.

Jobbannonsen visas på frisorjobb.se i XX dagar varefter den blir borttagen från webbplatsen. Du får inte besked när detta sker. Önskar du att beställa annonsen igen är detta möjligt mot en ny betalning.

 

Registrerande av e-post

När du beställer en annons på FRISÖRJOBB skickas bekräftelse, faktura mm. via mejl och därför ska en e-postadress registreras. E-postadressen läggs automatiskt till i listan för vårt elektroniska nyhetsbrev där den köpta annonsen kommer att finnas med i det kommande utskicket.

 

Reklamationer och ansvar för FRISÖRJOBB

Om du önskar att klaga eller göra ändringar i din annons ska detta ske senast fem dagar efter att annonsen visas för första gången. FRISÖRJOBB:s eventuella ersättningsansvar för både direkta och indirekta förluster är begränsat till det belopp du betalat för annonsen.

Senast uppdaterad 1 maj 2018